Styret

Åge Solheim

Styremedlem

Ellie Lein

Styreleder

Gunn Bjerke

Daglig leder - møteplikt

Jan Ove Møller

Nestleder

Kjersti Engeland

Varamedlem

Marie Stundal Jevnesveen

Styremedlem - UNGrepresentant

Randi Hoff

Treningsansvarlig - møterett

Reidun Ødegård

Varamedlem

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #73