Priser

Alle som deltar på våre aktiviteter betaler en Medlemskontingent (kr 150,-) som gjelder for hele kalenderåret. Medlemskontingenten må være betalt for å kunne kjøpe et av våre aktivitetskort, eller du kjøper begge deler samtidig.
 
Prisene for Ungdom gjelder alle mellom 13 og 25 år.
Ungdom som kun deltar på timen Ung&Sterk i Håkons hall betaler bare medlemskontingent på kr 150,-. 
 
Studenter, pensjonister (alderspensjonist og andre som har honnørkort), samt ansatte hos våre samarbeidspartnere får 10% rabatt på treningskort, se prisene for Student/Pensjonist. Det er ingen rabatt på klippekort og enkeltbilletter.
 
 
 
 
 
 

Prisliste

Vi har ingen prisliste tilgjengelig

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83