Kort

Alle som kjøper et av våre aktivitets-kort betaler i tillegg medlemskontingent (kr 150,-) som gjelder for hele kalenderåret.
Du kan selvsagt betale for begge deler samtidig. 
 
Årskort
Årskortet gjelder på alle timer hele året gjennom, sommertrening inkludert. Du kan trene hvor du vil og når du vil i vår forening.
Årskort som selges i vår-terminen gjelder for kalenderåret (januar-desember).
Årskort som selges i høst-terminen gjelder for høst+vår+sommertrening. 
 
Vår-terminen går fra 1. januar til midten av juni. Høst-terminen går fra midten av august til 31.desember.
 
Universalkort
Universalkortet gjelder på alle timer en termin. Du kan trene hvor du vil og når du vil i vår forening. 
 
Vinterkortet
Vinterkortet gjelder på alle timer innenfor perioden uke 41 (2017) til og med uke 12 (2018).
 
Øyer/Trettenkort 

Øyer/Trettenkortet gjelder på alle timer i Trettenhallen og Øyerhallen en termin. 

Røyslimoenkort
Røyslimoen-kortet kan benyttes på timer i Røyslimoen. Kortet er gyldig en termin. 
 
Gausdalskort 
Gausdalskortet kan benyttes på timer på Gausdal ungdomsskole. Kortet er gyldig en termin. 
 
Kombikort
Med kombikortet har du mulighet til å benytte F&S universaltilbud + treningsenteret i Håkons Hall Sportssenter eller på Freskus i Fåvang.
Kombikortet kjøper du direkte av Håkons Hall sportssenter eller hos Freskus, i deres resespsjon. Avtalegiro med 12 eller 9 måneders binding.
 
Enkeljympakort 
Er gyldig først og fremst på Enkeljympa-timen, men kortet du får er universalkort, så de som ønsker kan prøve andre saltimer eller spinning uten å betale noe ekstra. Nødvendig ledsager går gratis.
 
Kom-i-gang-kort
Er gyldig på Spinn Soft og Vektstang Soft i 8 uker.
  
Frisklivsavtale 
Alle med aktivitetskort gjennom Frisklivsentalen får trene hos oss til en sterkt rabattert pris. For Kombikortene er Friskilivsavtalen gyldig i 12 uker. For alle andre kort er Frisklivsavtalen gyldig en termin.
 

Klippekort
Klippekort med 5 eller 10 klipp. Kan benyttes på alle typer treninger. Medlemskontingent kreves.

Enkeltbillett

Enkeltbillett gjelder en enkelt time. For enkelttimer kreves ingen medlemskon

Våre kortprodukter

KortBeskrivelse
VinterkortetKortet er gyldig fra uke 41 i 2017 til påske 2018.
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #84